O rexionalismo galego. Organización e ideoloxía1886-1907

  1. Máiz Suárez, Ramón
Dirixida por:
  1. Isidre Molas Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1981

Tipo: Tese

Teseo: 6426 DIALNET