Harmonizaçao da contabilidade e do imposto sobre as sociedades

  1. Rocha, António da Silva
Dirixida por:
  1. Antonio López Díaz Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2006

Departamento:
  1. Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa

Tipo: Tese