Recensións (1) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2007

  1. Beneficios y costes sociales en la conservación de la Red Natura 2000. Albino Prada Blanco / María Xosé Vázquez Rodríguez / Mariop Soliño Millán. Fundación Caixa galicia. 2006 [ 265 páxinas ]

    Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 16, Núm. 1, pp. 217-219