Capítulos de libro (8) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2022

 1. A Systematic Literature Review of Green Human Resource Management Practices and Individual and Organizational Outcomes: The Case of Pro-environmental Behaviour at Work

  Sustainable Development Goals Series, pp. 79-115

 2. As comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man común

  Informe da economía social en Galicia 2021 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 147-164

 3. As sociedades cooperativas galegas

  Informe da economía social en Galicia 2021 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 33-50

 4. DeFi and start-ups: revolution in Finance

  Financing startups: understanding strategic risks, funding sources and the impact of emerging technologies (SpringerLink), pp. 163-184

 5. Dois produtos e um destino: "The way" (2010), "O diário de um mago" (1987) e a imagem da Galiza como destino

  Contar o Caminho de Santiago: literatura, discurso(s) e efeitos sociais na comunidade local (Edições Colibri), pp. 147-170

 6. ELECTRIC CARS: THE FUTURE TECHNOLOGICAL POTENTIAL

  Transport and Sustainability (Emerald Publishing), pp. 191-210

 7. Europeanization and Law: Integration through Law and its Limits

  Sociology of Europeanization: volume 3 (De Gruyter), pp. 191-214

 8. Políticas públicas para o desenvolvemento da economía social e asociacionismo

  Informe da economía social en Galicia 2021 (CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC), pp. 189-202