Artigos (7) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1994

 1. A empresa moral: unha revisión normativa

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 3, Núm. 1, pp. 139-146

 2. A esponsorización e o mecenazgo: un modelo relacional entre ámbalas dúas formas de comunicación

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 3, Núm. 1, pp. 131-138

 3. Actualización y autoeficacia de los profesionales: Una investigación empírica en empresas de alta tecnología

  Economía industrial, Núm. 300, pp. 205-215

 4. Análise económico-política das canles de distribución: unha tipoloxía empírica nunha canle contractual

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 3, Núm. 2, pp. 95-108

 5. Los procesos de Fusión/Adquisición de Empresa: Razones, fuentes de información e importancia de los Recursos Humanos

  Boletín de estudios económicos, Vol. 49, Núm. 152, pp. 267-284

 6. Orientacións acutais na subcontratación

  Análise empresarial: revista trimestral de información economica, Núm. 21, pp. 25-27

 7. Recursos humanos y procesos de concentración empresarial: un estudio empírico comparado España - Reino Unido

  Revista europea de dirección y economía de la empresa, Vol. 3, Núm. 3, pp. 137-149