Preparación de películas ultrafinas de poliéteres de perfluoroalquinina sobre substratos de silicio y estudio de su evolución temporal

  1. López Cabarcos, Angeles
Libro:
Coloides e interfases
  1. Liz Marzán, Luis M. (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-242-5

Ano de publicación: 2003

Páxinas: 317-320

Congreso: Real Sociedad Española de Química. Grupo Especializado de Coloides e Interfases. Reunión Nacional (5. 2003. Vigo)

Tipo: Achega congreso