Os primeiros pasos da Química en Galiciade Sarmiento a Casares

  1. Bermejo Patiño, Manuel R.
  2. Álvarez Lires, María Mercedes
  3. Sisto Edreira, Rafael
  4. Díaz Pazos, Andrés
Libro:
Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999
  1. Álvarez Lires, María Mercedes (coord.)

Editorial: Deputación Provincial de Pontevedra

ISBN: 84-8457-076-2 84-8457-074-6

Año de publicación: 2001

Volumen: 1

Páginas: 419-428

Congreso: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Congreso (7. 1999. Pontevedra)

Tipo: Aportación congreso