Valoración do estado sanitario e nutricional do gando vacún leiteiro en produción ecolóxica do norte de España

  1. ORJALES GALDO, INMACULADA
Dirixida por:
  1. María Marta López Alonso Director
  2. Marta Inés Miranda Castañón Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 12 de marzo de 2018

Tribunal:
  1. Joaquim Orlando Lima Cerqueira Presidente/a
  2. Luis Eusebio Fidalgo Álvarez Secretario
  3. Teresa Moreno López Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Patoloxía Animal

Tipo: Tese

Resumo

A normativa ecolóxica esixe unha serie de puntos que difiren do manexo do gando leiteiro convencional polo que a información coñecida ata o de agora non sempre é aplicable. A restrición no uso de tratamentos e os cambios nos aspectos nutricionais fan que o estado sanitario e nutricional sexan os puntos críticos polos que os gandeiros están preocupados. De forma xeral, a optimización das prácticas de manexo en termos de prevención son esencias para un correcto control da saúde do ubre e das infeccións por helmintos. Así mesmo, a obtención de forraxe de adecuada calidade tanto a nivel enerxético, proteico como mineral evitaran a aparición de deficiencias e permitirán a autosuficiencia da granxa reducindo a necesidade de achegas externas.