Estudio estructural de compostos monometálicos e bimetálicos con bases de Schiff do tipo de NNNO e NNOO

  1. FERNANDEZ FERNANDEZ, BEATRIZ
Dirixida por:
  1. María Isabel Fernández García Director
  2. Manuel R. Bermejo Patiño Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 04 de novembro de 1996

Tribunal:
  1. Antonio Sousa Alonso Presidente/a
  2. José Arturo García Vázquez Secretario
  3. Pilar Souza Rodríguez Vogal
  4. Enrique Colacio Rodríguez Vogal
  5. Jean Paul Costes Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Inorgánica

Tipo: Tese

Teseo: 58457 DIALNET